V van verantwoordelijkheid

14 april 2023

Leestijd: ca. 5 minuten

(Gast)auteurs: Willemijn Krans & Pieter van der Staak

Waar we vroeger een BAV kenden, is de PAV tegenwoordig een geliefd middel om het bestuur tussentijds ter verantwoording te roepen. Zo ook afgelopen februari toen er een discussie met de Landelijk Voorlichter werd aangevraagd; het persbeleid is te links en niet representatief voor onze vereniging. 7 april werd er een interview gepubliceerd met onze Landelijk Voorlichter, waarin hij poogt zijn mediabeleid te verdedigen. Helaas onderschrijft deze publicatie dat het hem nog steeds niet goed lukt om de mening van JOVD’ers te vatten, de essentie van zijn functie.

Jaartallenfetisjisme

Sinds het aantreden van bestuur Suijker heeft de JOVD enorm vaak de media gehaald. De lijst met mediaoptredens in het Bestuursverslag lijkt oneindig, waarvoor complimenten. Een makkelijke manier om de media te bereiken als politieke jongerenorganisatie van de VVD is het oneens zijn met je moederpartij. Die onenigheid met de VVD kun je over links en over rechts zoeken. Dit Hoofdbestuur lijkt kleur bekend te hebben met de thema’s van kansengelijkheid, stikstof en natuur, en de vluchtelingenopvang.

Dit leidde echter bij vele leden tot de vraag of het aantal keren in de media wel belangrijk is, als de boodschap niet representatief is voor de vereniging. Op de PAV van 4 februari werd tussen de leden en de Politieke Driehoek een consensus gevonden om andere onderwerpen aan te snijden en de balans beter te bewaren tussen de verschillende geluiden binnen de vereniging.

Hoe en of dit is binnengekomen bij het Hoofdbestuur is onduidelijk, want kort na de verkiezingen en overweldigende winst van BBB kopte de NOS “JOVD: Halvering stikstofuitstoot in 2030 niet van tafel”. Een interessante uitspraak, zeker gezien ons Politiek Programma de nadruk legt op innovatie en maatwerk, jaartallenfetisjisme ligt hier erg ver vanaf. Dat er snel gereageerd moest worden is ook geen excuus, zoals de Voorlichter zo mooi zegt: stikstof is nu politiek “hot”. Dat er dan geen goed contact met de Politiek Commissarissen Stikstof en Landbouw is, is extra treurig. Dit Hoofdbestuur blijkt de ezel te zijn die zichzelf tweemaal aan dezelfde steen stoot. Zonder heldere consensus onder de leden, volledig bekend met het feit dat het een controversieel onderwerp is, wordt deze bom zonder overleg onder de vereniging gelegd. De reactie hierop was even ludiek als beschamend, namelijk geen excuses voor het handelen, maar een nuancering op de eigen website en een verwijt richting de media.

Mijn eigen interpretatie wordt behoorlijk overschat”

Als een ware politicus die terugblikt op zijn carrière in een uitzending van Zomergasten werd de Landelijk Voorlichter deze maand geïnterviewd voor een stuk in de Driemaster. Hoe blikte hij terug op die kritiek en de PAV? Heeft de Landelijk Voorlichter niet een eigen interpretatie van het Politiek Programma? “Ja, (…) maar ik vind wel dat die behoorlijk overschat wordt.” Nu geloven we ook best dat de Landelijk Voorlichter zijn stukken niet bewust links insteekt. Zijn eigen onderbouwing is dat de JOVD leden heeft  “van soft-Groenlinks tot keihard JA21.” Bekend de oud-inwoner van Havana aan de Waal hiermee politieke kleur?

Volgens de Voorlichter is het Politiek Programma op de punten die nu politiek “hot” zijn, sociaal-liberaal, of zoals hij zelf graag zegt, progressief. Nu is elke liberale stroming natuurlijk progressief. De vraag vanuit de vereniging is om meer klassiek liberale punten aan te halen, dat heeft niets met conservatisme te maken. Denk aan onderwerpen zoals lastenverlichting, minder bureaucratie in de woningbouw, liberaal drugsbeleid, een kleinere overheid en minder macht bij de Europese Unie. Allemaal onderwerpen waar we stuk voor stuk standpunten over hebben opgenomen in het Politiek Programma die klassiek liberaler zijn.

Verwijzen naar het Politiek Programma en de rest van de Driehoek is ook iets waar de Landelijk Voorlichter in het vervolg van het interview niet voor schuwt. Het valt te prijzen dat de voorlichter graag samenwerkt met zijn collega’s: “ik doe dat echt samen”, wel een interessante verwoording voor samenwerking. Enfin, ondanks dat de rol van de Landelijk Voorzitter en het AB Politiek niet onderschat mag worden, is de Voorlichter aldus het functieprofiel de aanvoerder van de Driehoek. Daarnaast draagt de Landelijk Voorlichter zorg voor de politieke profilering en het mediabeleid. Hij is dus verantwoordelijk voor de onderwerpen die de politieke Driehoek behandelt. De profilering van die onderwerpen naar de media ligt net zo erg bij de verantwoordelijkheden van de Landelijk Voorlichter. Waarom ontwijkt onze Landelijke Voorlichter deze verantwoordelijkheden?

Dit is helaas niet het enige onderwerp in het interview van 7 april (afgenomen op 15 maart) dat belletjes doet rinkelen. In het stuk gaat het over het beleid van het niet praten over personen, maar over de inhoud: diezelfde middag nog volgde een video van de Telegraaf met de titel “Rutte is verslaafd aan premierschap”. Ook geeft de Landelijk Voorlichter aan niet boos opgebeld te zijn door de VVD, hetgeen juist een ambitie zou moeten zijn gezien het HB stennis wil schoppen en aandacht wil trekken binnen de VVD.

Neem verantwoordelijkheid

Na de PAV van 4 februari gaan wij het (wellicht tevergeefs) toch nog een keer proberen en het een en ander meegeven aan het Hoofdbestuur en in het specifiek de Landelijk Voorlichter. Ten eerste: laat je niet verrassen, voer gesprekken met Politiek Commissarissen over onderwerpen die spelen. Dan sta je niet met je bek vol tanden zodra een journalist belt.

Ten tweede: neem kritiek serieus en doe er ook echt wat mee. Op een vergadering beloven een bepaalde richting meer te laten horen en dit dan niet uitvoeren is niet alleen wanbeleid, maar ook respectloos naar de leden. Hoewel we een poging zagen met een stuk over privacy (een onderwerp dat breed gedragen wordt door alle JOVD’ers), is de Politieke Driehoek er nog lang niet. We moedigen de Voorlichter aan de politieke agenda te herevalueren met de Driehoek en met meer klassiek liberale stukken te komen in plaats van weer een sociaal liberaal stuk over klimaat of openbaar vervoer.

Ten slotte: neem verantwoordelijkheid, één van de drie V’s waar de JOVD voor staat. Het is niet erg om fouten te maken, maar geef deze dan toe en werk eraan. Na meermaals kritiek te hebben ontvangen één-op-één, vanuit de voorzitters en op ALV’s, en te hebben aangegeven hieraan te werken bij de beantwoording, is het tamelijk gênant om een Hoofdbestuurder opnieuw dingen van zich af te horen schuiven

De Driemaster redactie heeft aan het hoofdbestuur gevraagd om te reageren op dit stuk en ontving onderstaande reactie:

“Het Hoofdbestuur laat weten afstand te nemen van persoonlijke verwijten en ziet daarom af van inhoudelijke reactie.”

 

Author

1 thought on “V van verantwoordelijkheid”

  1. Hoe is dit een stuk langs de lijnen van de inhoud en niet op de persoon? Overigens is het een driehoek en niet één persoon die over de politieke agenda gaat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *