De rol van de provincie betreffende sportbeleid – Door Megan Vermeulen

13 maart 2023

Leestijd: ca. 3 minuten

Auteur: Megan Vermeulen

Speel de bal door naar mij!’ klinkt het over het plein. Een paar leraren staan bij de ingang van de school met een kop thee, kletsend over hun weekend. Op het voetbalveld zijn kinderen druk in de weer. Er wordt enthousiast achter een bal aangerend. Op doel staat een jongen met grote handschoenen die zijn best doet alle ballen tegen te houden. Met de gure wind die langs je wangen suist besluit jij je muts nog meer over je oren te trekken. Een stukje verderop zijn kinderen aan het springtouwen en wordt er tikkertje gespeelt. Het is een gezellige bedoeling. Iedereen is vrolijk en heeft een hoop energie. ‘Hé, waarom schop je nou zo ver!’. De bal verlaat het voetbalveld en rolt jouw kant op. Er wordt aan je gevraagd of je de bal terug kan spelen. Je kijkt de bal achterna. Hij komt steeds dichter naar je toe rollen, totdat hij voor je voeten ligt. ‘Kom op, schop die bal eens terug!’, ‘Hé, waarom doe je niks?’ wordt er geroepen door de kinderen op het grasveld. Je probeert je benen te bewegen maar er gebeurt niks. Je lichaam werkt niet mee. Je lichaam luistert niet naar je. Een jongen loopt boos op je af. Met grote passen verlaat hij het veld. Hij grist de bal voor je voeten weg en keert terug naar zijn vrienden. 

Dit is Jaimy. Jaimy is een jongen van rond de acht jaar met een beperking. Alhoewel zijn lichaam hem niet altijd toelaat de dingen te doen die hij graag wil doen, blijft hij wel iedere dag opnieuw proberen. Hij ervaart veel plezier in sporten en bewegen maar het gaat hem niet altijd even gemakkelijk af, als bij zijn klasgenoten. 

“Als kandidaat voor de Provinciale Staten maak ik, Megan Vermeulen, mij hard voor inclusief sporten.”

Als kandidaat voor de Provinciale Staten maak ik, Megan Vermeulen, mij hard voor inclusief sporten. Inclusie betreft de participatie van mensen met een beperking binnen de samenleving. Een van de eerste dingen die in mij opkomen bij de term ‘inclusie’ zijn speciale scholen, sportclubs en voorzieningen. Nu blijkt, dat dit juist niet inclusief is. Binnen een inclusieve samenleving zijn er namelijk geen speciale voorzieningen voor mensen met een aandoening. Deze mensen, zoals Jaimy, dienen niet gescheiden te worden van de rest van de samenleving en zouden hier volledig onderdeel van moeten kunnen uitmaken. Als ik een ideaalbeeld van sporten en bewegen probeer te schetsen beeld ik mij in dat wij dit allemaal samen doen. Ongeacht je seksuele geaardheid, etnische achtergrond, je leeftijd, sociale positie, lichamelijke en mentale gezondheid.

“Deze mensen, zoals Jaimy, dienen niet gescheiden te worden van de rest van de samenleving en zouden hier volledig onderdeel van moeten kunnen uitmaken.”

‘Jong geleerd is oud gedaan’. Uit onderzoek blijkt dat meer en beter bewegen effect heeft op de gezondheid van mensen, kinderen. Dit wijst bijvoorbeeld op een betere fysieke fitheid, optimale motorische ontwikkeling, betere schoolprestaties en betere sociale vaardigheden. Deze positieve effecten zullen op latere leeftijd een rol blijven spelen. Dit maakt het zo belangrijk kinderen op jonge leeftijd al actief te laten bewegen en sporten. Sporten zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, maar dat is het niet. En hier, exact hier, ligt de taak van de volksvertegenwoordiging. Sport kan gekoppeld worden aan maatschappelijke vraagstukken als 1) de kwaliteit van de leefomgeving, 2) huisvesting, en 3) ruimtelijke en economische vraagstukken. Dan vraag jij je misschien af, hoe uit dit zich dan? Provincies houden zich indirect met sport bezig vanuit de thema’s ‘economie’ en ‘ruimte’. Hierbij kan je denken aan het aanleggen van regionale sportaccommodaties of recreatieve routes in de natuur. Als we dit richten op het thema ‘sporten voor mensen met een beperking’ leidt dit tot inzet op zaken als ondersteuning en aandacht voor de doelgroep, de toegankelijkheid van sportaccommodaties voor mensen met een beperking en het aanbieden van voldoende sport en ondersteuning. 

Sport en bewegen, het is ontzettend belangrijk. Genoeg beweging leidt tot een gezond leven en laat je vitaliteit toenemen. Daarnaast heeft dit ook een sociale waarde; bewegende mensen voelen zich gelukkiger, worden weerbaarder en tevens versterkt gezamenlijk sporten de sociale cohesie. Sporten zorgt ervoor dat mensen met elkaar in verbinding zijn, en blijven. 

“Sporten zorgt ervoor dat mensen met elkaar in verbinding zijn, en blijven.”

En dit is wat de provincie zo meteen ook moet doen. De verbinding zoeken met andere provincies, samenwerken en verschillende sportakkoorden realiseren, en net iets meer doen dan wat nodig is. Want samen zorgen we ervoor dat sporten toegankelijk wordt, voor iedereen. Volwassenen, ouderen, kinderen en mensen met een beperking, zoals Jaimy.

Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *